Privatsponsor:

Stillingen

Arkiv:
1. runde  2. runde  3. runde
4. runde  5. runde  6. runde
7. runde

Larsens Mindeturnering 2018
Den 13. - 19. oktober. 1.runde kl. 14.00, 2. - 7. runde kl. 11.00
Aalborg Katedralskole, Sankt Jørgens gade 5, 9000 Aalborg


1.præmie i turneringen gik til Evgeny Sveshnikov
1.præmie i 50+, Henrik Danielsen
2.præmie i turneringen, Nils-Gustaf Renmann
3.præmie i turneringen gik til Jens Kristiansen
4.præmie i turneringen gik til Leif Øgaard
Og så var der ratingpræmier til Magnus Wahlbom, Jørgen Hvenekilde, Peter Ekelund, Claus Nørregaard, Niels Jacobsen og Aage Langballe Sørensen
GM Jens Kristansen fortalte om, hvordan han tidligt var blevet inspireret af en artikkel af Bent Larsen om "Laskers jagtvariant i Siciliansk" (som gennem tiden har været meget populær i Aalborg Skakforening.) Og så lagde han op til Sveshnikovs og bad ham berette om sit bidrag til denne sidegren af Siciliansk, kendt af mange som "Sveshnikovs-varianten."
Og Sveshnikov svarede beskedent, at det var nogle ungarere, der havde opkaldt den efter ham. Han havde arbejdet meget med varianten og var inspireret af Larsen. Men de var mange som havde arbejdet på sagen og varianten burde være kendt som "Chelyabinsk-variationen".
Sloth sørgede for at alle var med som simultantolk
Poul Erik Nørgaard Olesen fortalte om hvordan han og Larsen lå ispidsen af en hurtigturnering men aldrig nåede at møde hinanden. Og godt det samme. For hvis han havde vundet over Larsen - så havde han måske forsøgt sig med en karriere som han alligevel ikke havde talent nok til!
Så blev der skålet!